guia MetroPagina

Обавештење у вези бесплатних уџбеника за ученике

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Министарство просвете ,науке и технолошког развоја планира подоношењу Одлуке Владе Републике Србије ,у оквиру Пројекта Набавка уџбеника за ученике основних школа ,обезбеди бесплатне уџбенике које су школе изабрале да користе у настави.Желимо да у да у школској 2019/2020 години  Пројектом Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике обухватимо што већи број ученика.

 

У складу са тим Школи се као доказо испуњености услова доставља следећа документација:

 

  1. за ученике ,социјално /материјално угрожених породица-примаоце новчане социјалне помоћи (решење)

 

  1.  ученицима са сметњама у развоју,(разредне старешине  )

 

  1. за ученике који су у породици треће дете или свако наредно дете које је у систему  школовања,(потврду –средња школа или факултет)

 

Контакт особа за доставу података Гордана Ненадовић 022/2462712

 

Обавештење

Сaглaснo дaнaшњoj oдлуци Влaдe Рeпубликe Србиje дoнeтe пo прeпoруци Mинистaрствa здрaвљa, збoг eпидeмиje грипa нaстaвe нeћe бити у пeриoду oд 18. дo 24. фeбруaрa, a дeцa сe у шкoлскe клупe врaћajу 25. фeбруaрa, у пoнeдeљaк.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ