Кутaк зa рoдитeљe

  1. Упутство за родитеље и старатеље у вези завршног испита ученика 8. разреда можете преузети ОВДЕ
  2. Oбaвeштeњe o нoвoj прoцeдури уписa у први рaзрeд oснoвнe шкoлe мoжeтe прoчитaти OВДE.
  3. Кодекс понашања можете преузети ОВДЕ.
  4. Кодекс понашања наставника можете преузети ОВДЕ.
  5. Кодекс понашања ученика можете преузети ОВДЕ.
  6. Документ о организацији образовног рада од 01. септембра 2020. године, можете преузети ОВДЕ.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ