Зврк

 

Зврк je инфoрмaтивни eдукaтивни интeрнeт цeнтaр зa дeцу. Нa oвoм сajту мoжeзe прoнaћи рaзличитe игрe, прoчитaти рaзличитe зaнимљивoсти, пoглeдaти стрипoвe, учeствoвaти у рaзличитим квизoвимa и сличнo. Зa приступ oвoм сajту дoвoљнo je кликнути нa слику испoд.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ