guia MetroPagina

Пројекат "Енергија је свуда око нас"

УЧЕШЋE НА КОНКУРСУ У ОКВИРУ

ПРОЈЕКТА  „ЕНЕРГИЈА ЈЕ СВУДА ОКО НАС 2018“

У ОШ „ Доситеј Обрадовић“ у Иригу смо по пети пут узели учешће у пројекту „Енергија је свуда око нас 2018“ који  има за циљ да се пробуди свест о проблему енергије код најмлађих чланова друштва.

Организатор је био Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике. Пројекат је реализован у октобру, новембру и децембру 2018

Учествовали су ученици

  • Лана Ђермати, 5. Разред

Назив рада: Соларна кућа /Тема:  Алтернативни и обновљиви извори енергије/

  • Дуња Кордулуп, 5. Разред

Назив рада: Соларна кућа- Дуња

  • Тамара Стојчевић, 5. Разред

Назив рада: Соларна кућа – Тамара

  • Јелена Лазаревић ,5. Разред

Назив рада: Соларна кућа 2

  • Ивана Клаваговић, Гордана Хложан , Ленка Бурсаћ, Милица Чворков ( 6. разред)

Назив групног рада: Макета енергетски ефикасније насеље/ Тема:  Алтернативни и обновљиви извори енергије/

  • Душан Мијатовић, Данијела Окери,Ивана Мићић ( 6. разред)

Назив групног рада:Макета насеља

  • Теодора Иванић, Ивана Тишма Дуња, Срдановић 6.разред

Назив групног рада:Насеље /Тема ; Екологија, управљање отпадом и енергија

  • Ненад Шеат 8. разред

Назив мултимедијалне презентације: /Тема:  Екологија, управљање отпадом и енергија

Награђен је ученик Ненад Шеат за освојено прво место у области мултимедијалне презентације и наставница Мирјана Бурсаћ.

Ментор свим радовима је наставница Мирјана Бурсаћ

 

 

 

 

 

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ