guia MetroPagina

"Искористи час"

Стручно усавршавање запослених у нашој установи и програм обуке "Искористи час" организован је у суботу 18.03.2023. године. Наставници и учитељи су имали прилике да се упознају са примерима из праксе и како што ефикасније мотивисати ученике на часу.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ