guia MetroPagina

Обавештење о наставном раду у школској 2022/2023.години

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће ОШ „ Доситеј Обрадовић“ започети наставни рад у школској 2022/202,. години по првом моделу организације образовно-васпитног рада, а у складу са Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа и у складу са дописом бр.601-00-00026/1/2022-15 од 18.08.2022.године.

Одлука је донета на основу процене епидемиолошке ситуације коју је извршио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Београд.

У зависности од даљег развоја епидемиолошке ситуације, уколико буде потребно, Тим за праћење и превенцију ће донети нову одлуку по питању организације рада школа и у том случају ће следити ново Обавештење и инструкције за ученике и запослене

  1. Организовање образовно-васпитног рада

Сви облици наставе и учења у школи, почев од од 01. септембра 2022. године организују се  непосредно у школи и сви ученици присуствују истовремено свим облицима наставе,

  • Настава почиње у 8 часова
  • Настава физичког и музичког васпитања нема ограничења , дозвољени су групни спортови, хор и оркестар могу одржавати своје пробе.
  1. Мере за спречавање уношења и преношења COVID 19 у школама

Сви запослени и ученици, као и родитељи и сви посетиоци у школском простору морају поштовати Мере за спречавање уношења и преношења COVID 19 у школама које је донео Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Београд. Пет кључних мера превенције ширења вируса су:

  • Доследна и исправна употреба маски,
  • Одржавање физичке дистанце уз провођење великог одмора на отвореном када год то временске прилике дозвољавају и редовно проветравање учионица,
  • Хигијена руку и респираторна хигијена,
  • Чишћење и дезинфекција школског простора,
  • Успостављена сарадња са надлежном здравственом службом.

Верујемо да смо заједно са нашим ученицима у претходне две школске године стекли значајно искуство у вези са наставом и боравком у школи у условима епидемије и да ће нам то искуство помоћи да, поштујући савесно и одговорно све мере и препоруке Министарства просвете, обезбедимо ефикасну наставу и безбедан боравак свих нас у школи. Стога још једном скрећемо пажњу на значај поштовања превентивних мера.

С поштовањем,                                                                             директора школе

                                                                                                          Гордана Фодог

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ