guia MetroPagina

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМИХ РАЗРЕДА

ОШ “Доситеј Обрадовић“
Змај Јовина 59
Ириг
                                                                                                         
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Завршни испит за ученике осмих разреда у свим основним школама на територији Републике Србије реализоваће се у понедељак 27.06.2022. –матерњи језик, уторак-28.06.2022. –математика и среда -29.06.2022.-комбиновани тест.
Завршни испит организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених , у складу са са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.
Ученици завршни испит полажу у фискултурној сали.Сви ученици су у обавези да на завршни испит дођу у 8 часова и 15 минута.
Завршни испит почиње у 9 часова и траје 120 минута.
Поступак рада на тесту , прибор и понашање ученицима ће објаснити одељењски старешина. Преписивање је забрањено и биће санкционисано. На завршни испит ученици треба да понесу :
-потребан прибор за математику, графитну оловку и плаву хемијску оловку,зарезач, гумицу за брисање и флашицу воде без етикете, ужину.
Забрањено је доносити у просторију где се полаже завршни испит мобилни телефон,пејџер,бубице и „паметан „ сат...све то ученик је дужан да остави испред просторије где се завршни испит полаже.
 
У Иригу, 26.06.2022.                                                                                                        директор
                                                                                                                                     Гордана Фодог
 
Одељењске старешин се морају бити присутни сва три дана завршног испита: Сања Медић и Татјана Половина Веселиновић

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ