guia MetroPagina

Предметни наставници у 4.разреду

Ученици 4. разреда, у току 2. полугодишта су упознали наставнике који ће им предавати у вишим разредима: Сању Суба, Снежану Зечевић и Мирјану Бурсаћ.
После одржаних часова, задовољство је било обострано.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ