guia MetroPagina

Организација васпитно-образовног рада у нашој школи

                 

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће ОШ „ Доситеј Обрадовић“ започети наставни рад у школској 2021/2022. години по првом моделу организације образовно-васпитног рада, а у складу са Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа и у складу са дописом бр. 601-03-00033/1/2021-15 од 25.8.2021.године.

Одлука је донета на основу процене епидемиолошке ситуације коју је извршио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Београд.

У зависности од даљег развоја епидемиолошке ситуације, уколико буде потребно, Тим за праћење и превенцију ће донети нову одлуку по питању организације рада школа и у том случају ће следити ново Обавештење и инструкције за ученике и запослене

  1. Организовање образовно-васпитног рада

Сви облици наставе и учења у школи, почев од од 01. септембра 2021., остварују се

У ЈЕДНОЈ СМЕНИ :

  • непосредно у школи и сви ученици присуствују истовремено свим облицима наставе,
  • час траје 45 минута,

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА- 45 МИНУТА


Редни број часа

 

Почетак часа

 

Крај часа

1.

8.00

8.45

2.

8.50

9.35

3.

9.55

10.40

4.

10.45

11.30

5.

11.40

12.25

6.

12.30

13.15

7.

13.20

14.05

 

  • Настава физичког и музичког васпитања нема ограничења , дозвољени су групни спортови, хор и оркестар могу одржавати своје пробе.
  1. Мере за спречавање уношења и преношења COVID 19 у школама

Сви запослени и ученици, као и родитељи и сви посетиоци у школском простору морају поштовати Мере за спречавање уношења и преношења COVID 19 у школама које је донео Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Београд. Пет кључних мера превенције ширења вируса су:

  • Доследна и исправна употреба маски,
  • Одржавање физичке дистанце уз провођење великог одмора на отвореном када год то временске прилике дозвољавају и редовно проветравање учионица,
  • Хигијена руку и респираторна хигијена,
  • Чишћење и дезинфекција школског простора,
  • Успостављена сарадња са надлежном здравственом службом.

Верујемо да смо заједно са нашим ученицима у претходне две школске године стекли значајно искуство у вези са наставом и боравком у школи у условима епидемије и да ће нам то искуство помоћи да, поштујући савесно и одговорно све мере и препоруке Министарства просвете, обезбедимо ефикасну наставу и безбедан боравак свих нас у школи. Стога још једном скрећемо пажњу на значај поштовања превентивних мера.

С поштовањем,                                                                           в.д. директора школе

                                                                                                          Гордана Фодог

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ