guia MetroPagina

Сајам образовања "Путокази"

"Сарадња је круна сваког успеха" мото којим нас је водила и представила нашу школу на Сајму образовања "Путокази", наставница Српског језика и књижевности -Маја Вуксановић.
Као предавач , на тему "Проактивни наставник" , наставница мотивише и усмерава ученике за истраживачки рад, пројектне активности и стварање базе података доступне ученицима и колегама.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ