guia MetroPagina

"Добар слуга, зао господар"

„Добар слуга, зао господар“

Заштита од поплава

Учитељице Гордана Фодог и Слађана Хорват – Ривица, Љиљана Јоцић –Нерадин, Зорица Прокић Хорват –Ириг ( ОШ“Доситеј Обрадовић „ Ириг и подручна одељења)  и њихови  ученици првог, другог и трећег разреда урадиле су заједнички пројекат на тему „Добар слуга – зао господар“ као завршну активност са семинара „Пројектне настава у функцији образовања и васпитања ученика за смањење ризика од природних непогода“. Пројекат се састојао из низа активности:

Активност 1...Дискусија о теми „Добар слуга ,зао господар. Гледање филма „ Последња оаза“  https://www.youtube.com/watch?v=P3cLWOOuNiM

Активност 2...Разговор о снази воде у рекама /равничарске-планинске реке, поплаве и бујице

„Супер Спаса“ –едукативна књига о загађењу животне средине и развијању еколошке свести

 Видео презентација:  Министарство унутрашњих послова Републике Србије ; Програм "Основи безбедности деце" -   Тема: "Заштита деце од поплава"

   Амбијетална настава:обилазак насипа,потока и бране

  1. Група- Истраживачки рад „ Како долази до поплава и бујица и која су    подручја подложнија поплавама и бујицама“
  2. група : Исртаживачки рад „ Загађеност вода-ко и како загађује наше реке“
  3. група: Истраживачки рад „ Штете настале услед поплава и како их санира
  4. група: Прављење презентације на основу прикупљених извештаја од истраживачких група

 5.група : Заједно у случају опасности

 Циљ:   Развијање и јачање тимског духа како би се смањили ризици од  поплаве.

Ученици су подељени у 5 група. Групе, односно ученици добијају задатак да нацртају тј. представе по једно правило у случају поплаве. Рад се одвија у потпуној тишини, без  договарања, с тим што су оловке свих учесника везане кратким канапом. Кроз ову игру се вежба тимски рад, али и стиче увид у односе унутар групе. Групе по завршетку разговарају о томе које правило су представили, како су радили, да ли им је било тешко, шта им је помогло.

  1. група: у сарадњи са осталим групама одлази на насип, брану и поток-видео запис,писање извештаја са посећених подручја

 Пројекат је трајао 5 часова- током месеца октобра а тимским радом реализовали смо све што смо и планирали.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ