guia MetroPagina

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада и мере заштите

На линковим који следе можете преузети следећа документа:

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада у ОШ у школској 2020/21. години

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

 

Правила понашања у школи током трајања епидемије COVID-19 - филмић

Кликом на линк можете погледати ФИЛМИЋ.

 

 

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ