guia MetroPagina

Лексикон стваралаца – 1000 биографија стваралаца у образовању

У среду 20.11.2019. године у Новом Саду, Гимназија “ Светозар Марковић” одржано је представљање 1000 биографија стваралаца у образовању. Сврха Лексикона је да представи просветне раднике који активно стварају и који се, по објективним резултатима, издвајају у својој професионалној популацији. На овај начин остаће забележен интелектуални капитал и квалитет које поседују људски ресурси у образовно-васпитним институцијама Републике Србије. Од 100.000 просветних радника, изабрано је 1000 најбољих. Међу њима, нашли су се и наша дивна директорка ОШ” Доситеј Обрадовић” Ириг, др Сања Николић и цењени колега, наставник математике, Драгослав Обрадовић.

Проф.Миленко Kундачина се аудиторијуму обратио речима:

- Данас не представљамо само публикацију већ ваше стваралаштво. Из популације од око 100.000 наставника, у основним, средњим школама и предшколским установа на овај начин промовишемо њих 1.000 и просветну делатност у Републици Србији. Ова промоција није само начин да се скрене пажња јавности на ствараоце и њихове потребе с једне стране, већ и потребу друштва за ствараоциме и њиховим делима. Највиши ниво стручности сваке професије се потврђује стваралаштвом њених припадника па и у предагошкој делатности. Стваралаштво појединаца и професионални успеси треба да буду основно мерило рада и личног напредовања сваког поједица.

Пројектом је обухваћено 220 доктора наука, нешто мање магистара са објављеним радовима; 1/3 има звање самосталног педагошког саветника, а неки и вишег педагошког саветника; 1/3 су аутори уџбеника; велики је број ствараоца са објављеним монографијама стручног и научног карактера; ствараоца у књижевности, ликовној, музичкој уметности, познатих у државним границама и европским просторима; наставника - ментора чији су ученици освојили награде на државним и међународним такмичењима; и ствараоци у спорту заузмају значајно место. У „Лексикону“ су имена наставника добитника Светосавске награде - највећег признања у Републици Србији за изузетне резултате у области образовања и васпитања; наставници који су проглашени најбољим едукаторима у Републици Србији; наставници добитници награде градова у којима раде. Занимљив је и податак да је најстарији стваралац, један од 1.000 обухваћен овим пројектом стар 92, а најмлађи 28 година. Један број је за ових четири године настанка „ Лексикона “ нажалост преминуо.
- Ваша дела надилазе околину у којој сте стасали. Овим „Лексиконом“ постаће доступна широј како педагошкој популацији, тако и осталим грађанима - рекао је проф. Kундачина, додавши да је једини критеријум за одабир ових 1.000 наставника њихово стваралаштво, шта су направили, а не какве су дипломе стекли. По његовом мишљењу, сертификати не значе ништа уколико нема стваралаштва.
Професор је упутио речи захвалности сарадницима, члановима редакције, графичком дизајнеру, укратко свима који су учествовали на стварању овог издања, посвећено и максимално озбиљно, стриктно се придржавајући унапред дефинисаним критеријумима, и зато ниједном од 1.000 наставника нико не може оспорити место у овом издању.

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ