Конституисан ученички парламент за школску 2021/22. годину

Конституисан је Ученички парламент у следећем саставу:

Ученици 7-1:

 • Милана Живанов
 • Стеван Нинковић

                Ученици 7-2:

 • Александар Абрамовић
 • Дејан Грабунџија

               Ученици 8-1:

 • Марко Суботић
 • Лана Ђармати

               Ученици 8-2:

 • Ана Тодоровић
 • Гордана Суботић

Избор руководства:

 • Председник: Лана Ђармати 8-1
 • Заменик: Милана Живанов 7-1

Записничар: Ана Тодоровић 8-2

 1. Два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора у складу са чланом 57. овог Закона:
 • Марко Суботић 8-1
 • Горадана Суботић 8-2
 • Представник у Тиму за самовредновање: Лана Ђармати 8-1

Представник у Тиму против дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања: Гордана Суботић 8-2

АКТИ ШКОЛЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ ТИМОВИ

КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ