Сигурни у саобраћају, сигурни у животу

Пријавите се на курс „Регулисање и безбедност саобраћаја“ како би опробали нови вид учења и закорачили у  свет наставе на даљину. Можда сутра тако и факултете завршите.

Курс је намењен ученицима од 5-8 разреда, а могу и остали ученици уз помоћ.

Циљ курса је да поновите или научите саобраћајне прописе. То је област наставног предмета ТИТ која се не учи за оцену, пошто се ту незнање плаћа скупо.

Курсу приступате преко линка

http://skola2.e-pismen.rs/course/view.php?id=36

Кораци су:

Желим вам забаван почетак

Мирјана Бурсаћ