"Основи безбедности деце"

Пројекат "Основи безбедности деце " се и ове школске године спроводи под покровитељством Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције и Управе саобраћајне полиције и то у првом, четвртом и шестом разреду. Све радионице спроводи ПЈ из Ирига са својим полицајцима и инспекторима како у матичној школи тако и у подручним школама у Ривици , Нерадину, Шатринцима и Крушедолу.